lördag 4 april 2009

Granen - som vi sällan ser den

Problem uppstår lätt när vi betraktar saker enbart ur ett perspektiv. Om vi lärde oss att se saker ur olika synvinklar skulle det skapa större förståelse.

När vi inte förmår att tolka det vi skådar på mer än ett sätt, bör vi lyssna till dem som ser det vi själva inte kan se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar