lördag 5 juni 2010

Kvinnan bakom verketVad tänkte hon när hon sökte sin mans blick, inte för att på en hundradels sekund fastna på en digitalbild utan fångas av hans tidskrävande penseldrag. Gång på gång fick hon ställa upp i dubbel bemärkelse för att mannen skulle kunna utföra sina uppdrag. Hennes egna verk och hennes konstnärsskap har först i vår tid uppmärksammats och värdesats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar